Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Historické výročia: Ľubovniansky hrad

Inaugurácia poštovej známky Historické výročia: Ľubovniansky hrad
Deň používania: 08. 11. 2012
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Historické výročia: Ľubovniansky hrad v Starej Ľubovni.
Deň používania: 8. 11. 2012
Pošta: STARÁ LUBOVŇA
Farba: čierna
Autor: Mgr. art. Jozef Česla
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY
Obrazový motív: Ľubovniansky hrad.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace oznamy:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov