Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 30. 3. 2020).

30. 03. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Detská kresba (s personalizovaným kupónom)

Inaugurácia poštovej známky Detská kresba (s personalizovaným kupónom)
Deň používania: 03. 06. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti inaugurácie poštovej známky Detská kresba s personalizovaným kupónom.
Deň používania: 3. 6. 2011
Pošta: Bratislava 5
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: INAURURÁCIA DETSKEJ ZNÁMKY (chyba v texte: INAURURÁCIA namiesto INAUGURÁCIA)
Obrazový motív: Tri ceruzky.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov