Sokoliarstvo (spoločné vydanie s Mongolskom)

Príležitostná poštová známka s námetov sokoliarstva (spoločné vydanie s Mongolskom)

02. 10. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Pavol Socháň (1862 – 1941)

Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Pavol Socháň (1862 – 1941)
Deň používania: 03. 12. 2012
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Deň poštovej známky: Pavol Socháň (1862 – 1941) v Liptovskom Mikuláši.
Deň používania: 3. 12. 2012
Pošta: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY: PAVOL SOCHÁŇ
Obrazový motív: Vyšívaná ľudová vesta.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov