Jarné medzinárodné stretnutie zberateľov LANAPHIL v Lane (Taliansko)

Pozvánka na 41. medzinárodné stretnutie zberateľov Lanaphil v Lane (Taliansko - Južné Tirolsko)

11. 04. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Inaugurácia poštovej známky Českej pošty: Závišov kríž - Vyšší Brod

Inaugurácia poštovej známky Českej pošty: Závišov kríž - Vyšší Brod
Autor: Pavel Fejtek (video Ivo Brabec)
Publikované: 05. 06. 2013 21:57

Informácia a video zo slávnostnej inaugurácie poštovej známky Českej pošty Závišův kříž - Vyšší Brod vo Vyššom Brode (Česká republika).


Poštová známka Závišův kříž (Česká republika)

Viac informácií o novej poštovej známke Závišův kříž - Vyšší Brod: Závišův kříž - Vyšší Brod.


Autor: Pavel Fejtek (video Ivo Brabec)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov