Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 18. 2. 2020)

18. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Anton Bernolák (Trnava)

Deň používania: 03. 10. 2012
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Anton Bernolák v Trnave.
Deň používania: 3. 10. 2012
Pošta: TRNAVA 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY ANTON BERNOLÁK
Obrazový motív: Portrét Antona Bernoláka.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov