Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Príležitostná pečiatka:
Hlohovec - 900 rokov od prvej písomnej zmienky 1113 - 2013

Hlohovec - 900 rokov od prvej písomnej zmienky 1113 - 2013
Deň používania: 25. 01. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 900. výročia od prvej písomnej zmienky o Hlohovci.
Deň používania: 25. 1. 2013
Pošta: HLOHOVEC 1
Farba: čierna
Autor: Ing. Roman Drgoň
Textový motív: 900 rokov / od prvej písomnej zmienky / 1113 - 2013
Obrazový motív: nie je ("900 rokov" v grafickom zobrazení).


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov