Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Poštový lístok bez prítlače:
Historický poštový motív - poštová trúbka

Historický poštový motív - poštová trúbka
Deň vydania: 24. 07. 2015
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom poštovej trúbky.


Textový motív: Natlačená známka: nie je; © Slovenská pošta 243 CDV 243/15

Obrazový motív: Natlačená známka: poštová trúbka.

Autor známky: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,48 €


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov