Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Služobná obálka:
Gotická madona z Ľubice (Slovenská pošta, a. s.)

Gotická madona z Ľubice (Slovenská pošta, a. s.)
Deň vydania: 06. 12. 2010
 

Služobná obálka Gotická madona z Ľubice (Slovenská pošta, a. s.).
Služobná obálka
Gotická madona z Ľubice (Slovenská pošta, a. s.)


Deň vydania: 6. 12. 2010
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky:
Rytec známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov