Harček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Služobná obálka:
Gotická madona z Ľubice (Slovenská pošta, a. s.)

Deň vydania: 06. 12. 2010
 

Služobná obálka Gotická madona z Ľubice (Slovenská pošta, a. s.).
Služobná obálka
Gotická madona z Ľubice (Slovenská pošta, a. s.)


Deň vydania: 6. 12. 2010
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky:
Rytec známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov