Online stretnutie členov klubu FilaNotes - č. 4/2024

Pozvanie na online stretnutie Klubu FilaNotes - Virtuálneho vzdelávacieho klubu filatelistov a filokartistov cez internet.

22. 04. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Fínsko - zmiešané frankatúry (česky)

Fínsko - zmiešané frankatúry (česky)
Autor: Vladimír Kaisr
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 20. 01. 2017 08:28

Článok venovaný miešaným frankatúram s ruskou Rubeľ - Kopejka menou a fínskou Marka - Penni menou.


Poštovní historie Finska je velmi pestrá a zajímavá. První známky velkoknížectví finského při carském Rusku byly vydány v roce 1856, a až do roku 1865 v ruské měně Rubl - Kopejka. Tyto známky platily ve vnitrostátním i v mezistátním poštovním provozu. V roce 1865 byly vydány nové známky s obrazem finského znaku lev s mečem. Tyto známky měli již finskou měnu finská Marka - Penni a byly určeny jen pro vnitrostátní poštovní provoz. Pro zásilky do zahraničí (i do Ruska) byly používány ruské známky.

V roce 1891 byly vydány známky s obrazem carské orlice s měnou Rubl - Kopejka které se od ruských lišily několika kroužky v obraze. Tyto známky byly určeny pro zásilky do zahraničí a jejich platnost skončila v roce 1911.

Souběžně dále platily finské známky s obrazem finského i ruského státního znaku a měnou Marka - Penni, určené pro vnitrostátní zásilky. Zásilky do zahraničí byly po roce 1911 frankovány jen ruskými známkami. V roce 1917 byly vydány první známky samostatného Finska s obrazem finského znaku lev s mečem a měnou Marka - Penni. Platnost finských známek ruský vzor pak skončila v květnu 1920. Stejným nebo podobným vývojem prošly i finské celiny vydané v tomto období.

Všechny tyto skutečnosti umožnily (k velké radosti filatelistů) vznik různých smíšených frankatur, které jsou poměrně vzácné.

Několik takových celistvostí dokládajících uvedené je na obrázcích zde:

Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 1: Obálka Helsinky – Praha frankováno jen ruskými známkami.
Správná frankatura.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 2: Novinový rukáv Helsinky – Reval dofrankován finskou známkou ruská měna Kop.
Správná frankatura.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 3: Novinový rukáv Helsinky – Německo dofrankován ruskou známkou ruská měna Kop.
Smíšená finsko–ruská frankatura.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 4: Celinová obálka ruský vzor Toby – Berlin dofrankovaná ruskou známkou 10 Kop. zaslaná jako R- dopis ruská měna Kop.
Smíšená finsko–ruská frankatura..


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 5: Novinový rukáv ruský vzor pro těžší obsah zaslaný Helsinky – Düseldorf dofrankován finskou známkou 5 Penni.
Smíšená finsko–finská měnová frankatura Penni + Kop.
Zde je nutno uvést že přepočet měn známek byl pro tyto účely stanoven takto: 5 Penni = 2 Kop.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 6: Obálka obyč. dopis přepravený lodní poštou do Stokholmu (řádkové razítko - frán Finland), zde známky znehodnoceny razítkem dodací pošty. Běžná praxe zásilek lodní pošty.
Smíšená finsko–finská měnová frankatura Penni + Kop.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 7: Obálka obyč. vnitrostátní dopis Vahakyro – Tampere frankován ruskou známkou 2 Kop. a finskou známkou 20 Pen.
Smíšená finsko–ruská měnová frankatura Penni + Kop.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 8: Ústřižek peněžní poukázky z místa Kemi frankován ruskou známkou 2 Kop. a finskou známkou 1 Marka (vysoký nominál).
Smíšená finsko–ruská měnová frankatura Penni + Kop.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 9: Finská dopisnice 10 Pen. ruský vzor dofrankovaná známkou 5 Pen. samostatného Finska. Razítko vlakové pošty 14. 1. 1918.
Souběžná finská celistvost.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 10: Firemní dopisnice Porssa – Turku 12. 3. 1918 frankovaná známkou 20 Pen. ruský vzor a 5 Pen. samostatného Finska.
Souběžná finská celistvost.Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Vladimír Kaisr
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov