Issue plan of Slovak postage stamps for 2022

The issue plan of Slovak postage stamps for 2022. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

15. 04. 2022

Stamp Territories and Territorial Philately:
Finland - mixed frankings (Czech)

Finland - mixed frankings (Czech)
Author: Vladimír Kaisr
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 20. 01. 2017 08:28

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Article devoted to attractive frankings mixed of Russian ruble - kopek currency and the Finnish markka - penni currency.


Poštovní historie Finska je velmi pestrá a zajímavá. První známky velkoknížectví finského při carském Rusku byly vydány v roce 1856, a až do roku 1865 v ruské měně Rubl - Kopejka. Tyto známky platily ve vnitrostátním i v mezistátním poštovním provozu. V roce 1865 byly vydány nové známky s obrazem finského znaku lev s mečem. Tyto známky měli již finskou měnu finská Marka - Penni a byly určeny jen pro vnitrostátní poštovní provoz. Pro zásilky do zahraničí (i do Ruska) byly používány ruské známky.

V roce 1891 byly vydány známky s obrazem carské orlice s měnou Rubl - Kopejka které se od ruských lišily několika kroužky v obraze. Tyto známky byly určeny pro zásilky do zahraničí a jejich platnost skončila v roce 1911.

Souběžně dále platily finské známky s obrazem finského i ruského státního znaku a měnou Marka - Penni, určené pro vnitrostátní zásilky. Zásilky do zahraničí byly po roce 1911 frankovány jen ruskými známkami. V roce 1917 byly vydány první známky samostatného Finska s obrazem finského znaku lev s mečem a měnou Marka - Penni. Platnost finských známek ruský vzor pak skončila v květnu 1920. Stejným nebo podobným vývojem prošly i finské celiny vydané v tomto období.

Všechny tyto skutečnosti umožnily (k velké radosti filatelistů) vznik různých smíšených frankatur, které jsou poměrně vzácné.

Několik takových celistvostí dokládajících uvedené je na obrázcích zde:

Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 1: Obálka Helsinky – Praha frankováno jen ruskými známkami.
Správná frankatura.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 2: Novinový rukáv Helsinky – Reval dofrankován finskou známkou ruská měna Kop.
Správná frankatura.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 3: Novinový rukáv Helsinky – Německo dofrankován ruskou známkou ruská měna Kop.
Smíšená finsko–ruská frankatura.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 4: Celinová obálka ruský vzor Toby – Berlin dofrankovaná ruskou známkou 10 Kop. zaslaná jako R- dopis ruská měna Kop.
Smíšená finsko–ruská frankatura..


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 5: Novinový rukáv ruský vzor pro těžší obsah zaslaný Helsinky – Düseldorf dofrankován finskou známkou 5 Penni.
Smíšená finsko–finská měnová frankatura Penni + Kop.
Zde je nutno uvést že přepočet měn známek byl pro tyto účely stanoven takto: 5 Penni = 2 Kop.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 6: Obálka obyč. dopis přepravený lodní poštou do Stokholmu (řádkové razítko - frán Finland), zde známky znehodnoceny razítkem dodací pošty. Běžná praxe zásilek lodní pošty.
Smíšená finsko–finská měnová frankatura Penni + Kop.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 7: Obálka obyč. vnitrostátní dopis Vahakyro – Tampere frankován ruskou známkou 2 Kop. a finskou známkou 20 Pen.
Smíšená finsko–ruská měnová frankatura Penni + Kop.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 8: Ústřižek peněžní poukázky z místa Kemi frankován ruskou známkou 2 Kop. a finskou známkou 1 Marka (vysoký nominál).
Smíšená finsko–ruská měnová frankatura Penni + Kop.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 9: Finská dopisnice 10 Pen. ruský vzor dofrankovaná známkou 5 Pen. samostatného Finska. Razítko vlakové pošty 14. 1. 1918.
Souběžná finská celistvost.


Fínsko - zmiešané frankatúry
 
Obr. 10: Firemní dopisnice Porssa – Turku 12. 3. 1918 frankovaná známkou 20 Pen. ruský vzor a 5 Pen. samostatného Finska.
Souběžná finská celistvost.Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Vladimír Kaisr

Author: Vladimír Kaisr

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists