Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Finále filatelistickej olympiády 2015

Finále filatelistickej olympiády 2015

Príležitostná pečiatka


Finále filatelistickej olympiády 2015Príležitostná pečiatka Finále filatelistickej olympiády 2015
Finále filatelistickej olympiády 2015

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania finále filatelistickej olympiády v Nitre.

Deň používania: 20. 06. 2015
Textový motív: FINÁLE FILATELISTICKEJ OLYMPIÁDY
Obrazový motív: Kriváň, slovenský znak v symbolickej známke, kvety a lipové listy.


Tematický popis a súvislosti::

V Nitre sa konalo v júni 2015 národné kolo – finále 40. ročníka filatelistickej olympiády pod názvom Rodný môj kraj. Trojdňový pobyt mladých filatelistov a ich vedúcich v Nitre začal v piatok 19. júna príchodom delegácií do Ponitrianskeho múzea na Štefánikovej ulici. Dážď okolo obeda pokropil prichádzajúcich účastníkov a akoby naznačil, že prispeje k dosiahnutiu úspešných výsledkov súťažiacich filatelistickej olympiády z krúžkov z Bratislavy, Bytče, Trnavy, Malaciek a domácich z Nitry. Po ubytovaní v neďalekom hoteli Nitran, po chutnom obede a krátkom odpočinku, využitom na posledné prípravy na súťaž, začalo finále. Otvorenie Dní mladých filatelistov vykonal predseda Komisie mládeže a člen Rady ZSF PaedDr. Jozef Oško. Privítal všetkých prítomných, vrátane predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka, ktorý pozdravil mládežníkov a informoval o programe nasledujúcich dní. Olympiáda začala hneď praktickou časťou priamo v reštaurácii múzea.

Súťažiaci pracovali s vlastným filatelistickým materiálom k téme olympiády Rodný môj kraj. Jej názov a zameranie boli komisiou mládeže zvolené mimoriadne šťastne, každý súťažiaci mal z produkcie poštových známok dostatok známok, poštových pečiatok a iného materiálu so zameraním na vlastný kraj alebo mesto. To vopred zaručovalo, že miniexponáty súťažiacich nebudú rovnaké. O to však bola náročnejšia práca súťažnej poroty (dr. Oško, Bc. Chorvatovičová a D. Schmidtová) na hodnotení vytvorených exponátov. Večer sa uskutočnil spoločenský program s pesničkami a predstavením svojich regiónov podľa materiálu v miniexponátoch jednotlivými súťažiacimi z krúžkov.

Druhý deň sa uskutočnila 2. časť súťaže, a to písomné odborné testy z vyžrebovaných 20 otázok. Kým porota opravovala testy, súťažiaci si prezreli na výstave exponáty mládežníkov z celého Slovenska, vrátane exponátov svojich bývalých „kolegov,“ ktorí pracovali pred nimi a teraz prešli do kategórie dospelých, pokia ľ filateliu neopustili vôbec. Prehliadkou výstavy sprevádzal hlavný organizátor vzorne pripravených dní Jozef Oško, ktorý pri každom exponáte vyzdvihol jeho klady a upozornil na nedostatky. Pritom odpovedal aj na otázky tých súťažiacich a vystavovateľov, ktorí na dňoch mládežníckej filatelie mali „dvojjedinú“ funkciu, pretože boli aj finalistami olympiády. Poobede sa uskutočnila prehliadka historického centra starobylej Nitry so sprievodkyňou turistického informačného strediska. Jedna hodina bola málo na zoznámenie sa s matkou slovenských miest a s jej bohatou históriou, avšak zhustený výklad sprievodkyne a pekné počasie aspoň s výhľadom na Zobor, Nitriansky hrad, Diecéznu knižnicu a iné postačovali, pretože sa blížili okamihy najslávnostnejšie: palmáre výstavy a vyhlásenie výsledkov.

Jubilejná 40. filatelistická olympiáda sa prejavila i účasťou hostí najvyššieho poštového a filatelistického „rangu“. Okrem predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka a predsedu organizačného výboru výstavy JUNIORFILA NITRA 2015 sa vyhlásenia výsledkov zúčastnil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. František Palko, PhD., ktorý osobne odovzdal vecný dar, hlavnú cenu výstavy. Výsledky výstavy s hodnotením exponátov vyhlásil tajomník výstavnej poroty Jozef Oško. Ďalšími členmi delegácie ministerstva boli generálna riaditeľka sekcie elektronickej komunikácie a poštových služieb Ing. Zuzana Šturdíková a riaditeľka odboru poštovej služby Ing. Jarmila Brichtová. Spoločná fotografia bude príjemnou spomienkou na 3 „pracovné“ dni strávené v Nitre. Po chutnej večeri nastala slávnostná chvíľa – vyhlásenie výsledkov 40. ročníka FO. Aktívny mladý filatelista Juraj Schroif pred vyhlásením výsledkov pomocou iPadu zahral Dusíkovu skladbu Rodný môj kraj, ktorú si najmä dospelí „zanôtili,“ pridali sa aj mládežníci a tak sa stala neoficiálnou znelkou 40. roč. FO. (Výsledky sú na inom mieste, zverejnené KM ZSF). Osobitným bodom programu vyhodnotenia bolo ocenenie úspešných mladých filatelistov novozavedenými zlatými, striebornými a bronzovými odznakmi. Vedúci aj súťažiaci mohli byť spokojní ako s výsledkami, tak aj s vecnými cenami zabezpečenými organizátormi, komisiou mládeže, predsedami samosprávnych krajov a ďalšími sponzormi, vrátane ZSF.

Najspokojnejší mohli byť mladí filatelisti z Bratislavy s predsedníčkou KM a vedúcou KMF Dankou Schmidtovou, avšak ani ostatní nemuseli ľutovať účasť v Nitre, pretože na medailových miestach skončili zástupcovia všetkých KMF – Bytče, Liptovského Mikuláša, Malaciek aj Trnavy. Možno však ľutovať, že podujatie výborne zorganizované komisiou mládeže na čele s jej predsedom dr. Jozefom Oškom a domácimi organizátormi, nitrianskymi filatelistami a menovite predsedom Miroslavom Ňaršíkom, sa uskutočnilo v čiastočne oslabenom zložení, pretože úplne chýbali zástupcovia KMF z východného Slovenska. Záverečné podania rúk boli symbolickým zavŕšením podujatia s poďakovaním za dobre pripravené podujatie aj potvrdením, že sa o rok stretneme obohatení o nové poznatky, i keď miesto stretnutia a téma 41. ročníka FO ešte neboli určené.

Autor (zdroj) popisu: Mgr. Ján Mička
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Finále filatelistickej olympiády 2015

Finále filatelistickej olympiády 2015
Finále filatelistickej olympiády 2015
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Nezrelí ľudia váľajú vinu na svojich rodičov, životných partnerov, deti, priateľov, vonkajšie podmienky. Zrelý človek začne so skúmaním seba samého, nájde svoje chyby a skúsi ich odstrániť.

(Florence Littauer)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.