Známkové územia - Kurónsko (II.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (II. časť).

26. 02. 2021

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Filatelistická výstava SLOVOLYMPFILA 2004 Bratislava - Anton Tkáč (známka Tulipány)

Filatelistická výstava SLOVOLYMPFILA 2004 Bratislava - Anton Tkáč (známka Tulipány)
Deň vydania: 12. 02. 2004
Nominálna hodnota: 9 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm + k 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Tulipány k Filatelistickej výstave SLOVOLYMPFILA 2004 v Bratislave a olympijskému víťazovi Antonovi Tkáčovi.
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Filatelistická výstava SLOVOLYMPFILA 2004 Bratislava - Anton Tkáč (známka Tulipány) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Tulipány k Filatelistickej výstave SLOVOLYMPFILA 2004 v Bratislave a olympijskému víťazovi Antonovi Tkáčovi je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: Vojtech Jankovič.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov