Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Filatelistická výstava Nitra 2011

Filatelistická výstava Nitra 2011
Deň používania: 21. 10. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia filatelistickej výstavy NITRA 2011 v Nitre.
Príležitostná ručná pečiatka
Filatelistická výstava Nitra 2011


Deň používania: 21. 10. 2011
Pošta: Nitra 12
Farba: čierna
Autor: Doc. akad. mal. Igor Benca
Textový motív: FILATELISTICKÁ VÝSTAVA NITRA 2011
Obrazový motív: Štylizovaná motýľ znázornený bodkovaním, na jenom z krídel skratka SK.

Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov