Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 18. 2. 2020)

18. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Filatelistická výstava Nitra 2011

Deň používania: 21. 10. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia filatelistickej výstavy NITRA 2011 v Nitre.
Príležitostná ručná pečiatka
Filatelistická výstava Nitra 2011


Deň používania: 21. 10. 2011
Pošta: Nitra 12
Farba: čierna
Autor: Doc. akad. mal. Igor Benca
Textový motív: FILATELISTICKÁ VÝSTAVA NITRA 2011
Obrazový motív: Štylizovaná motýľ znázornený bodkovaním, na jenom z krídel skratka SK.

Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov