Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Filatelistická výstava KF 52-51 - Nitra, milá Nitra 2021

Filatelistická výstava KF 52-51 - Nitra, milá Nitra 2021
Deň používania: 01. 07. 2021
 
Pošta: NITRA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti otvorenia výstavy filatelistických exponátov Milana Šajgalíka v rámci osláv Nitra, milá Nitra 2021 v Nitre.


Textový motív: NITRA, MILÁ NITRA - FILATELISTICKÁ VÝSTAVA KF52-51

Obrazový motív: Socha kniežaťa Pribinu na Pribinovom námestí v Nitre v mestskej časti Staré mesto, konkrétne v Hornom meste, vavrínové vetvičky.

V texte príležitostnej pečiatky chýba medzera v označení klubu filatelistov medzi KF a 52.


Tematický popis a súvislosti:

Klub filatelistov KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre zorganizoval výstavu filatelistických exponátov Milana Šajgalíka v rámci osláv Nitra, milá Nitra a Cyrilo-metodských slávností 2021 v Nitre. Na výstave sú vystavené exponáty PRIBINA a prvenstvá Nitry a Prvý kresťanský chrám, prvé biskupstvo v Nitre.

Pribina (názvy v historických textoch: Privina, Priwina, Priuuinna, Briuuinus, Briwinus, Privuina, Priuina, Pruno, Bryno, Brynno; * okolo r. 800 – † 861) bol prvé historicky známe knieža priamych predkov dnešných Slovákov. V rokoch 825 až 833 bol posledným kniežaťom samostatného Nitrianskeho kniežatstva a asi od roku 840 do 861 prvým kniežaťom Blatenského kniežatstva na území dnešného Maďarska. Bol ženatý, mal syna Koceľa s manželkou, pochádzajúcou z Bavorska.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov