Šport a olympijské hry - XXXII. Letné olympijské hry Tokio 2020 (známky)

Priebežne aktualizovaný prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných k XXXII. Letným olympijským hrám Tokio 2020.

13. 09. 2021

Príležitostná pečiatka:
Filatelistická olympiáda mladých filatelistov 2017

Filatelistická olympiáda mladých filatelistov 2017
Deň používania: 09. 06. 2017
 
Pošta: LIETAVA
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Lietave pri príležitosti konania Filatelistickej olympiády mladých filatelistov 2017.


Textový motív: FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA

Obrazový motív: Hrad Lietava, poštová trubka.

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov