Pošta: Filatelistická olympiáda mladých filatelistov 2017 - www.postoveznamky.sk

Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná magnólii veľkokvetej a Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.

17. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
Filatelistická olympiáda mladých filatelistov 2017

Filatelistická olympiáda mladých filatelistov 2017
Deň používania: 09. 06. 2017
 
Pošta: LIETAVA
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Lietave pri príležitosti konania Filatelistickej olympiády mladých filatelistov 2017.


Textový motív: FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA

Obrazový motív: Hrad Lietava, poštová trubka.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov