125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Zberateľské burzy:
Filatelistická burza v Trutnove (ČR)

Filatelistická burza v Trutnove (ČR)
Miesto: Městský úřad (malý sál), Slovanské náměstí 165, Trutnov (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 15. 09. 2020

Pozvanie na filatelistickú burzu v Trutnove (ČR).


Čas konania: 8:00 - 11:00

Organizátor: Klub filatelistů KF 05-76 Trutnov


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov