Ochrana prírody: Včely

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná včelám.

30. 06. 2023

Zberateľské burzy:
Filatelistická burza v Trutnove (ČR)

Filatelistická burza v Trutnove (ČR)
Miesto: Městský úřad (malý sál), Slovanské náměstí 165, Trutnov (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 17. 12. 2022

Pozvanie na filatelistickú burzu v Trutnove (ČR)


Čas konania: 8:00 - 11:00

Organizátor: Klub filatelistů KF 05-76 Trutnov



Mapa s vyznačeným miestom konania:



Zdroj:

© Časopis FILATELIE

© Klubová internetová stránka Klubu filatelistů KF 05-76 Trutnov


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov