Vianoce 2021: Ľudová fajansa

Poštová známka vydaná k Vianociam v roku 2021 s námetom ľudovej fajnasy

12. 11. 2021

Články z internetu:
Filatelia - Najznámejšie známky sveta

Filatelia - Najznámejšie známky sveta
Autor: Abaid Hassan
Zdroj: www.youtube.com
Publikované: 25. 03. 2020 19:39
Aktualizované: 25. 03. 2020 19:39

Video-prezentácia najznámejších známok sveta s uvedením ich počtu a poslednej dosiahnutej ceny v aukcii.

  • Video: Philately - Most Famous stamps of the world
  • Anotácia: Video-prezentácia najznámejších známok sveta s uvedením ich odhadovaného počtu a poslednej dosiahnutej ceny v aukcii (ak mal tieto údaje autor k dispozícii).
  • Autor: Abaid Hassan
  • Dátum: 21. 3. 2020
  • Zdroj: www.youtube.com
Najvzácnejšie známky sveta - Modrý Maurícius One Penny


Najvzácnejšie známky sveta - Modrý Maurícius One Penny


Najvzácnejšie známky sveta - Modrý Maurícius One Penny


Najvzácnejšie známky sveta - Modrý Maurícius Two Pence


Autor: Abaid Hassan

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov