Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

25. 06. 2021

Články z internetu:
Filatelia - Najznámejšie osobnosti, ktoré zbierali poštové známky

Filatelia - Najznámejšie osobnosti, ktoré zbierali poštové známky
Autor: Abaid Hassan
Zdroj: www.youtube.com
Publikované: 30. 03. 2020 23:32
Aktualizované: 30. 03. 2020 23:32

Video-prezentácia najznámejších osobností sveta, o ktorých sa vie, že zbierali poštové známky.>


Jednou z najznámejších svetových osobností, ktoré sa intenzívne zaoberali zbieraním poštových známok bol prezident USA Franklin Delano Roosevelt. Dokonca je zobrazený na leteckej známke Monaka z roku 1947 ako "pracuje" so známkami. Paradoxne na tejto známke je jeden z najznámejších omylov: prezident má zobrazených 6 prstov na ľavej ruke!

Filatelia - Najznámejšie osobnosti, ktoré zbierali poštové známky


Najvýznamnejším, no zďaleka nie jediným, zberateľom medzi panovníkmi bol kráľ Juraj V. Ako zberateľovi ("The Philatelist KIng") mu je venovaný hárčekovej s jednou známkou vydaný Britským indickým oceánskym územím (British Indian Ocean Territiry) k svetovej výstave poštových známok LONDON 2010. Kráľ Juraj V. je zakladateľom kráľovskej zbierky poštových známok, ktorá je jednou z najväčších a najhodnotnejších zbierok na svete.

Filatelia - Najznámejšie osobnosti, ktoré zbierali poštové známky


Autor: Abaid Hassan

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov