Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Príležitostná pečiatka:
Festival Európske ľudové remeslo 2024

Festival Európske ľudové remeslo 2024
Deň používania: 12. 07. 2024
 
Pošta: KEŽMAROK 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Kežmarku pri príležitosti konania festivalu Európske ľudové remeslo v Kežmarku.


Textový motív: EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO

Obrazový motív: Remenárska práca - uzda na koňa.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov