Otvorenie výstavy Františka Horniaka a uvedenie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Video a fotoreportáž z otvorenia výstavy Františka Horniaka a uvedenia poštovej Klaňanie troch kráľov Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) v Zlatých Moravciach.

11. 06. 2022

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Festival Európske ľudové remeslo 2011 (známka Hrad Topoľčany)

Festival Európske ľudové remeslo 2011 (známka Hrad Topoľčany)
Deň vydania: 08. 07. 2011
Nominálna hodnota: 40 €
Rozmery známky: 32,5 x 27,2 mm + k 22 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Hrad Topoľčany k festivalu Európske ľudové remeslo 2011 v Kežmarku.
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Festival Európske ľudové remeslo 2011 (známka Hrad Topoľčany) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Hrad Topoľčany k účasti POFISu na festivale Európske ľudové remeslo 2011 v Kežmarku je klasifikovaný ako polooficiálny - objednávka a grafický návrh: POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Tematický popis a súvislosti:

Európske ľudové remeslo 2011


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov