Spolok filatelistov Báčsky Petrovec a krásne slovacikum zo Srbska

Informácia o Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a jeho neúnavných filatelistických aktivitách.

26. 01. 2020

Príležitostná pečiatka:
Farár a národný buditeľ Jozef Ignác Bajza

Deň používania: 25. 09. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná na pripomenutie farára a národného buditeľa Jozefa Ignáca Bajzu.
Príležitostná ručná pečiatka
Farár a národný buditeľ Jozef Ignác Bajza


Deň používania: 25. 9. 2011
Pošta: Zbehy
Farba: čierna
Autor: Jozef Kútny
Textový motív: Jozef Ignác Bajza / farár / buditeľ
Obrazový motív: Otvorená kniha s dvojkrížom na trojvrší a brkom.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov