Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Príležitostná pečiatka:
Európske ľudové remeslo 2016

Európske ľudové remeslo 2016
Deň používania: 08. 07. 2016
 
Pošta: KEŽMAROK 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania medzinárodného festivalu remesiel a ľudovej kultúry "Európske ľudové remeslo" v Kežmarku.


Textový motív: EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO

Obrazový motív: Námet cechu hrnčiarov - tri hlinené nádoby na stojane.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Jozef Česla

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov