Pošta: Európske ľudové remeslo 2013 - www.postoveznamky.sk

Aktuálne súťažné filatelistické výstavy

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF).

25. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Európske ľudové remeslo 2013

Deň používania: 12. 07. 2013
 
Pošta: KEŽMAROK 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania medzinárodného festivalu remesiel a ľudovej kultúry "Európske ľudové remeslo" v Kežmarku.


Textový motív: EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO

Obrazový motív: Zlatníctvo - kalich a dva okrúhle náramky.

Autor: Mgr. art. Jozef Česla


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov