Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
EUROPA 1997: Zázračný dážď pri Hrone

EUROPA 1997: Zázračný dážď pri Hrone
Deň vydania: 05. 05. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 7
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 625800

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom národných legiend a povestí - Zázračný dážď pri Hrone


Textový motív: Zázračný dážď pri Hrone

Obrazový motív: Symbolické znázornenie legendy Zázračný dážď pri Hrone s vyobrazením veľkých dažďových kvapiek padajúcich z veľkého oka a hláv rímskych vojakov a koňa.

Známka s kupónom:

Poštová známka EUROPA 1997: Zázračný dážď pri Hrone (Známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 1997: Zázračný dážď pri Hrone (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Legenda Zázračný dážď pri Hrone z čias výbojov rímskych légií za Dunaj sa viaže na rok 173, kedy rímske vojsko pod vedením Marca Aurélia preniklo na naše územie v okolí rieky Hron. Z nepríjemného obkľúčenia v úseku Hrona neďaleko Levíc teplom a smädom trápených rímskych vojakov zachránil iba "zázračný" dážď.

Dunaj bol v časoch Rímskej ríše severnou hranicou impéria, ktorú rímske légie niekoľkokrát prekročili, ale cez ktorú sa museli znovu vrátiť na svoje územie. Štyristoročné susedstvo dnešného slovenského územia a rímskej provincie Panónie malo mnohoraké podoby. V roku 173 sa Marcus Aurélius rozhodol, že rímske vojsko znovu prenikne na barbarské územie. Tentokrát vojsko preniklo na naše územie v blízkosti sútoku Hrona a Dunaja a postupovalo pozdĺž Hrona. Kvádi ho nechali prenikať na svoje územie a na vhodnom mieste, kde nebola voda, ho obkľúčili. Letné slnko rozpaľovalo panciere rímskych bojovníkov, ktoré si nemohli zložiť, pretože šípy spôsobovali nechráneným vojakom ťažké poranenia. Trápil ich aj smäd, ubúdali im sily. Situácia trvala päť dní a nocí a Rimania boli zúfalí. Zachránila ich až prudká letná búrka a dážď. Podľa rímskeho historika Cassia Diona, píšuceho po grécky, hromy zasahovali len barbarov, zatiaľ čo Rimanom neškodili. O "zázračnom daždi" sa rozprávalo nielen medzi vojakmi ale historka prenikla i do historických diel. Legenda je zachytená aj na historickom reliéfe na stĺpe Marca Aurélia v Ríme. Stĺp nechal postaviť syn Marca Aurélia Commodus na oslavu víťazných vojen.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov