Jarné medzinárodné stretnutie zberateľov LANAPHIL v Lane (Taliansko)

Pozvánka na 41. medzinárodné stretnutie zberateľov Lanaphil v Lane (Taliansko - Južné Tirolsko)

11. 04. 2021

Poštová známka:
EUROPA 1995: Mier a sloboda

EUROPA 1995: Mier a sloboda
Deň vydania: 05. 05. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 10
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 619000

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom symbolického mieru a slobody.


Textový motív: EUROPA (logotyp)

Obrazový motív: Symbolická ženská postava s pretrhnutými okovami.

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1995 (Najlepší výtvarný návrh)


Tematický popis a súvislosti:

V rámci dlhodobého emisného radu "Europa", koordinovaného Radou Európy, bola pre rok 1995 vyhlásená téma "Mier a sloboda". Ideovou náplňou slovenskej emisie sú postuláty Veľkej protifašistickej koalície, ku ktorej sa vďaka SNP prihlásil aj slovenský národ - a to porážka fašizmu, sloboda ujarmených a mier celému svetu.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov