Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

12. 05. 2024

Filatelistická knižná literatúra:
E. Smažák: Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch

E. Smažák: Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 13. 09. 2020 19:51

Predstavenie knižnej publikácie Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch


Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch / Ice hockey in philately on postal materials
Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch


Názov: Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch / Ice hockey in philately on postal materials

Autor: Ervín Smažák

Foto: Ján Súkup
Preklad do angličtiny: Vojtech Jankovič

Grafické vyhotovenie: Artwell Creative, s.r.o. (Peter Buček)
Tlač a vyhotovenie: Knihtač Gerthofer, Zohor
Vydavateľ: ERVO - Ervín Smažák, Bratislava
Rok vydania: 2011
Počet strán: 23
Formát: Formát 25,4 x 33,4 cm na výšku
Väzba: Tvrdá
ISBN 978-80-970659-7-3Publikácia vnikla pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 v slovenských mestách Bratislava a Košice. Približuje najzaujímavejšie svetové filatelistické materiály (najmä ručné a strojové príležitotné pečiatky) a všetky dovtedy vydané poštové známky venované venované majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji. V druhej časti približuje slovenské filatelistické materiály (poštové známky, príležitstné pečiatky, poštové lístky, pamätné listy a pod.) venované slovenskému ľadovému hokeju a jeho úspechom, vrátane historického zisku titulu majstrov sveta v roku 2002 v Göteborgu (Švédsko). V tretej časti sú zobrazené a popísané všetky filatelistické materiály vydané k Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 2011 - dve poštové známky, celinová pohľadnica a dve príležitostné pečiatky venované vynikajúcim slovenským hokejistom: BRATISLAVA 1 - Jozef Golonka a KOŠICE 1 - Ladislav Troják.
Všetky texty a popisy materiálov sú dvojjazyčné: slovensky a anglicky.

Súčasťou publikácie je dvojica poštových známok v sútlači a dva číslované pamätné listy s týmito známkami a s príležitostnými pečiatkami, všetko k Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 2011.

Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch

Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch
Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch


Zhrnutie


Knižná publikácia Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch s filatelistickými prílohami od Ervína Smažáka prináša výborný prehľad nielen všetkých vydaných poštových známok ale aj iných filatelsitických materiálov na krásnych celistvostiach k majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji, čím ponúka návod pre začínajúcim zberateľom, kde začať a pokročilým zberateľom pomáha skompletizovať ich zbierky. Veľkou výhodou aj pre zahraničných zbertaeľov je, že všetky texty a popisy materiálov sú dvojjazyčné: slovensky a anglicky. Dva priložené pamätné listy sú hodnotným doplnením tematickej zbierky venovanej ľadovému hokeju, resp. významným slovenským (a svetovým) hokejistom, prípadne zbierky venovej slovenským známkam a filatelii.
Knižnú publikáciu Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch s filatelistickými prílohami si možno objednať na adrese: filanotes@gmail.com.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov