Pošta: Dychová hudba Močenská kapela 1906 - 2016 - www.postoveznamky.sk

XXXII. Letné olympijské hry Tokio 2020 - Štafetový beh

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXII. Letných olympijských hier Tokio 2020 s námetom štafetového behu (atletika).

15. 04. 2020

Príležitostná pečiatka:
Dychová hudba Močenská kapela 1906 - 2016

Dychová hudba Močenská kapela 1906 - 2016
Deň používania: 14. 09. 2016
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti 110. výročia Dychovej hudby Močenská kapela.


Textový motív: DYCHOVÁ HUDBA MOČENSKÁ KAPELA

Obrazový motív: Husľový kľúč, sediaci helgonista.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov