Druhé vydanie krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras, Euklides, Táles a Diofantos)

Druhé vydanie krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan

Druhé vydanie krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan

Druhé vydanie krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan


Druhé vydanie krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan   Informácia o druhom vydaní úspešnej krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan Piešťany v zrkadle historických pohľadníc.
 


Piešťany v zrkadle historických pohľadníc


Jeden a pol roka po vypredaní knižky Piešťany v zrkadle historických pohľadníc autorov Alexandra Urminského a Vladimíra Krupu, vyšlo druhé vydanie, ktoré stihlo tohoročné predvianočné obdobie. Preto, ak chcete potešiť niekoho touto knižkou, máte na to vhodnú príležitosť.

Knižka na 201 stranách prezentuje 330 pohľadníc v ich pôvodnej farebnosti s textami v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Každá z VIII. kapitol je uvedená historickým vstupom do doby, ktorú kapitola prezentuje, taktiež v uvedených jazykoch. Knižku si možno objednať u vydavateľa, ktorým je Balneologické múzeum, Sad Andreja Kmeťa 921 01 Piešťany alebo zaslaním emailu Alexandrovi Urminskému na adresu: alexurminsky@gmail.com.

Piešťany v zrkadle historických pohľadníc


Poslať komentár

Autor: Alexander Urminský
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 11. 12. 2012 22:57
 
Druhé vydanie krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan

Druhé vydanie krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan
Druhé vydanie krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Zvládať všetko sám je síce veľmi romantická predstava, ale máloktorý podnikateľ, ak vôbec nejaký, oživil svoj nápad bez veľkej pomoci. Kľúčom k úspešnému podnikaniu je spolupráca.

(Richard Branson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk