Prednáška (KF 00-15): Slovensko 1939 a jeho pretlačové provizóriá

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré organizuje KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika).

01. 02. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Druhé vydanie krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan

Druhé vydanie krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan
Autor: Alexander Urminský
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 11. 12. 2012 22:57

Informácia o druhom vydaní úspešnej krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan Piešťany v zrkadle historických pohľadníc.

Piešťany v zrkadle historických pohľadníc


Jeden a pol roka po vypredaní knižky Piešťany v zrkadle historických pohľadníc autorov Alexandra Urminského a Vladimíra Krupu, vyšlo druhé vydanie, ktoré stihlo tohoročné predvianočné obdobie. Preto, ak chcete potešiť niekoho touto knižkou, máte na to vhodnú príležitosť.

Knižka na 201 stranách prezentuje 330 pohľadníc v ich pôvodnej farebnosti s textami v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Každá z VIII. kapitol je uvedená historickým vstupom do doby, ktorú kapitola prezentuje, taktiež v uvedených jazykoch. Knižku si možno objednať u vydavateľa, ktorým je Balneologické múzeum, Sad Andreja Kmeťa 921 01 Piešťany alebo zaslaním emailu Alexandrovi Urminskému na adresu: alexurminsky@gmail.com.

Piešťany v zrkadle historických pohľadníc


Autor: Alexander Urminský

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov