Falconry (joint issue with Mongolia)

Commemorative postage stamp with Falconry Motifs (joint issue with Mongolia)

02. 10. 2020

Books, magazines and other publications:
The second edition of a beautiful book on historical postcards of Piestany

The second edition of a beautiful book on historical postcards of Piestany
Author: Alexander Urminský
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 11. 12. 2012 22:57

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o druhom vydaní úspešnej krásnej knižky o historických pohľadniciach Piešťan Piešťany v zrkadle historických pohľadníc.

Piešťany v zrkadle historických pohľadníc


Jeden a pol roka po vypredaní knižky Piešťany v zrkadle historických pohľadníc autorov Alexandra Urminského a Vladimíra Krupu, vyšlo druhé vydanie, ktoré stihlo tohoročné predvianočné obdobie. Preto, ak chcete potešiť niekoho touto knižkou, máte na to vhodnú príležitosť.

Knižka na 201 stranách prezentuje 330 pohľadníc v ich pôvodnej farebnosti s textami v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Každá z VIII. kapitol je uvedená historickým vstupom do doby, ktorú kapitola prezentuje, taktiež v uvedených jazykoch. Knižku si možno objednať u vydavateľa, ktorým je Balneologické múzeum, Sad Andreja Kmeťa 921 01 Piešťany alebo zaslaním emailu Alexandrovi Urminskému na adresu: alexurminsky@gmail.com.

Piešťany v zrkadle historických pohľadníc


Author: Alexander Urminský

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists