Slovensko – USA, prvý známy list známkového obdobia

Odborný článok venovaný unikátnemu nálezu najstaršej známej celistvosti zaslanej z územia Slovenska a adresovanej do USA s prvou emisiou rakúskych známok, ktorá nie je uvedená v špecializovanej publikácii Petra Severína: Príručka celistvostí a poštových pečiatok z územia Slovenskej republiky na poštových známkach Rakúska 1850 – 1867.

27. 12. 2020

Poštový lístok bez prítlače:
Dobrý nápad Slovensko

Dobrý nápad Slovensko
Deň vydania: 02. 06. 2017
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 1054000

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom loga Dobrý nápad Slovensko.


Textový motív: Natlačená známka: DOBRÝ / NÁPAD / SLOVENSKO (logotyp); © Slovenská pošta 267 CDV 267/17

Obrazový motív: Natlačená známka: logo Dobrý nápad Slovensko.

Autor známky: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,53 €


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov