Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Poštový lístok bez prítlače:
Dobrý nápad Slovensko

Dobrý nápad Slovensko
Deň vydania: 02. 06. 2017
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 1054000

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom loga Dobrý nápad Slovensko.


Textový motív: Natlačená známka: DOBRÝ / NÁPAD / SLOVENSKO (logotyp); © Slovenská pošta 267 CDV 267/17

Obrazový motív: Natlačená známka: logo Dobrý nápad Slovensko.

Autor známky: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,53 €


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov