Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštový lístok bez prítlače:
Dobrý nápad Slovensko

Dobrý nápad Slovensko
Deň vydania: 02. 06. 2017
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 1054000

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom loga Dobrý nápad Slovensko.


Textový motív: Natlačená známka: DOBRÝ / NÁPAD / SLOVENSKO (logotyp); © Slovenská pošta 267 CDV 267/17

Obrazový motív: Natlačená známka: logo Dobrý nápad Slovensko.

Autor známky: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,53 €


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov