Harček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Príležitostná pečiatka:
Dobro Bike Tour

Deň používania: 29. 08. 1996
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania Dobro Bike Tour.
Príležitostná ručná pečiatka
Dobro Bike Tour


Deň používania: 29. 8. 1996
Pošta: Šaštín-Stráže
Farba: čierna
Autor: Mgr. Milan Šnirc
Textový motív: DOBRO BIKE TOUR
Obrazový motív: Vysoký bicykel s pedálmi
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov