Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Príležitostná pečiatka:
Dobro Bike Tour

Dobro Bike Tour
Deň používania: 29. 08. 1996
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania Dobro Bike Tour.
Príležitostná ručná pečiatka
Dobro Bike Tour


Deň používania: 29. 8. 1996
Pošta: Šaštín-Stráže
Farba: čierna
Autor: Mgr. Milan Šnirc
Textový motív: DOBRO BIKE TOUR
Obrazový motív: Vysoký bicykel s pedálmi
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov