Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Dobrá novina (Vianočná pošta 2019)

Dobrá novina (Vianočná pošta 2019)
Deň vydania: 08. 11. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Vianočná pošta 2019 k 25. ročníku koledníckej akcie Dobrá novina.
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Dobrá novina (Vianočná pošta 2019) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Vianočná posta 2019 25. ročníku koledníckej akcie Dobrá novina je klasifikovaný ako oficiálny - objednávka a grafický návrh: Slovenská pošta/POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Tematický popis a súvislosti:

Dobrá novina je kolednícka akcia eRka – HKSD spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň program rozvojového vzdelávania počas celého roka. Ďalšie informácie: www.dobránovina.sk.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov