Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

06. 09. 2021

Služobná obálka:
Dezider Milly: Krivý jarok, 1944 (Slovenská Pošta, a. s.)

Dezider Milly: Krivý jarok, 1944 (Slovenská Pošta, a. s.)
Deň vydania: 06. 12. 2006
 

Služobná obálka Dezider Milly: Krivý jarok, 1944 (Slovenská Pošta, a. s.).
Služobná obálka
Dezider Milly: Krivý jarok, 1944 (Slovenská Pošta, a. s.)


Deň vydania: 6. 12. 2006
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky: František Horniak
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov