Technické pamiatky: Solivar v Prešove

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky s vyobrazením historického skladu soli v Solivare v Prešove

11. 06. 2021

Služobná obálka:
Dezider Milly: Krivý jarok, 1944 (Slovenská Pošta, a. s.)

Dezider Milly: Krivý jarok, 1944 (Slovenská Pošta, a. s.)
Deň vydania: 06. 12. 2006
 

Služobná obálka Dezider Milly: Krivý jarok, 1944 (Slovenská Pošta, a. s.).
Služobná obálka
Dezider Milly: Krivý jarok, 1944 (Slovenská Pošta, a. s.)


Deň vydania: 6. 12. 2006
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky: František Horniak
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov