101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu (1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)

Premena názvu Prešporok (Pozsony) na Bratislava ilustrovaná dobovou pohľadnicou a doplňujúcimi poštovo-historickými dokladmi z roku 1919

29. 09. 2020

Poštový lístok s prítlačou:
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2012 (Historické poštové stanice - Stráže nad Zvolenom)

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2012 (Historické poštové stanice - Stráže nad Zvolenom)
Deň vydania: 18. 12. 2012
 

Poštový lístok Historické poštové stanice - Stráže nad Zvolenom s prítlačou k Dňu slovenskej poštovej známky a filatelie 2012.
Deň vydania: 18. 12. 2012
Nominálna hodnota: T2 50g
Autor známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,50 €
Textový motív: DEŇ SLOVENSKEJ / POŠTOVEJ ZNÁMKY / A FILATELIE 2012 / 18. 12. 2012
Obrazový motív: Letiace holubice a poštové známky.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov