Medzinárodná filatelistická aukcia MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL No. 359

Pozvanie na účasť v unikátnej aukcii, ktorá ponúka 1. časť fantastickej zbierky československých rarít 1918 - 1939 Eugena W. Friedricha.

29. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2011

Deň používania: 19. 12. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti Dňa slovenskej poštovej známky a filatelie.
Príležitostná ručná pečiatka
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2011


Deň používania: 19. 12. 2010
Pošta: Bratislava 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: DEŇ SLOVENSKEJ PO3TOVEJ ZNÁMKY A FILATELIE
Obrazový motív: Imitácia známky (zúbkovanie) a dve pečatidlá.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace články:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov