Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Príležitostná pečiatka:
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2011

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2011
Deň používania: 19. 12. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti Dňa slovenskej poštovej známky a filatelie.
Príležitostná ručná pečiatka
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2011


Deň používania: 19. 12. 2010
Pošta: Bratislava 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: DEŇ SLOVENSKEJ PO3TOVEJ ZNÁMKY A FILATELIE
Obrazový motív: Imitácia známky (zúbkovanie) a dve pečatidlá.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace články:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov