Filatelistická Nitra medzinárodne

Popularizačný článok určený aj pre nefilatelistickú verejnosť venovaný filatelistickej výstave s religióznou tematikou NITRAFILA 2008.

27. 05. 2020

Poštový lístok s prítlačou:
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2010 (Gotická pečať z Trnavy)

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2010 (Gotická pečať z Trnavy)
Deň vydania: 17. 12. 2010
 

Poštový lístok s natlačenou známkou Gotická pečať z Trnavy s prítlačou ku Dňu slovenskej poštovej známky a filatelie 2010 v Banskej Bystrici.
Deň vydania: 17. 12. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,50 €

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov