Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

12. 05. 2024

Obálka prvého dňa:
Deň poštovej známky - Poľná pošta

Deň poštovej známky - Poľná pošta
Deň vydania: 28. 11. 2007
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Deň poštovej známky - Poľná pošta.
Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Deň poštovej známky - Poľná pošta.

Deň vydania: 28. 11. 2007
Autor výtvarného návrhu: Marián Čapka
Rytec FDC: Juraj Vitek
Návrh na pečiatku: Marián Čapka
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200


Súvisiace materiály:

Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov