Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971)

Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971)
Deň vydania: 18. 12. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm +k
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2175000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná slovenskému maliarovi a ilustrátorovi Martinovi Benkovi (1888 - 1971).


Textový motív: MARTIN / BENKA / 1888 / 1971 / DEŇ / POŠTOVEJ / ZNÁMKY

Obrazový motív:
   Známka: Výrez z autoportrétu Martina Benku a jeden z jeho nerealizovaných návrhov na známku z roku 1938 (žena s dvojkrížom a holubicou)
   Kupón: Benkova štúdia k poštovej známke s názvom Čítajúca žena.

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971) (Známka s kupónom)


Autor výtvarného návrhu známky: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik


Tematický popis a súvislosti:

Martin Benka (1888 - 1971) národný umelec, maliar a ilustrátor, jedna z najvýznamnejších osobností zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny, prezentujúcej život a mýtus rodnej zeme. Vo svojej tvorbe kládol dôraz na vzťah k tradíciám a k ľudovej kultúre. Príznačný je Benkov osobný štýl, podarilo sa mu vytvoriť dielo bytostne slovenské, oslavný epos o rodnej zemi, jej prírode a ľude. jedinečná je jeho osobitná expresívnosť s uplatnením dekoratívnosti, čerpanej z ľudového umenia výtvarného, slovesného a hudobného, ktoré mu bolo zdrojom inšpirácie a poznania. Patril k prvým výtvarným umelcom, ktorí úspešne prezentovali slovenské umenie v zahraničí. Popri výraznej maliarskej tvorbe sa Benka zaoberal tiež prácami úžitkového charakteru. V rokoch 1936 -1940 veľkú pozornosť venoval návrhom na známky, v ktorých dominujú témy z ľudového prostredia, vznik "Slovenského štátu", M. R. Štefánik a výročie vzniku ČSR.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov