Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza nový špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945! Je dôvod, prečo by sme ho mali mať?

Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971)

Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971)

Poštová známka


Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971)Poštová známka Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971)
Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971)

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná slovenskému maliarovi a ilustrátorovi Martinovi Benkovi (1888 - 1971).

Deň vydania: 18. 12. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm +k
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2175000
Textový motív: MARTIN / BENKA / 1888 / 1971 / DEŇ / POŠTOVEJ / ZNÁMKY
Obrazový motív:
   Známka: Výrez z autoportrétu Martina Benku a jeden z jeho nerealizovaných návrhov na známku z roku 1938 (žena s dvojkrížom a holubicou)
   Kupón: Benkova štúdia k poštovej známke s názvom Čítajúca žena.

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971) (Známka s kupónom)

Autor výtvarného návrhu známky: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik


Tematický popis a súvislosti::

Martin Benka (1888 - 1971) národný umelec, maliar a ilustrátor, jedna z najvýznamnejších osobností zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny, prezentujúcej život a mýtus rodnej zeme. Vo svojej tvorbe kládol dôraz na vzťah k tradíciám a k ľudovej kultúre. Príznačný je Benkov osobný štýl, podarilo sa mu vytvoriť dielo bytostne slovenské, oslavný epos o rodnej zemi, jej prírode a ľude. jedinečná je jeho osobitná expresívnosť s uplatnením dekoratívnosti, čerpanej z ľudového umenia výtvarného, slovesného a hudobného, ktoré mu bolo zdrojom inšpirácie a poznania. Patril k prvým výtvarným umelcom, ktorí úspešne prezentovali slovenské umenie v zahraničí. Popri výraznej maliarskej tvorbe sa Benka zaoberal tiež prácami úžitkového charakteru. V rokoch 1936 -1940 veľkú pozornosť venoval návrhom na známky, v ktorých dominujú témy z ľudového prostredia, vznik "Slovenského štátu", M. R. Štefánik a výročie vzniku ČSR.

Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971)

Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971)
Deň poštovej známky: Martin Benka (1888 - 1971)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Zmena nie je udalosť, je to proces. Zvládnuť proces vyžaduje vytrvalosť.

(Chip Heath, Dan Heath)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.