Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Služobná obálka:
Deň poštovej známky - Jozef Baláž (MDPT SR)

Deň poštovej známky - Jozef Baláž (MDPT SR)
Deň vydania: 01. 12. 2003
 

Služobná obálka Deň poštovej známky - Jozef Baláž (MDPT SR).
Služobná obálka
Deň poštovej známky - Jozef Baláž (MDPT SR)


Deň vydania: 1. 12. 2003
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky: Martin Činovský
Rytec známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov