Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku roka 2018

Deň poštovej známky: História pošty

Deň poštovej známky: História pošty

Poštová známka


Deň poštovej známky: História poštyPoštová známka Deň poštovej známky: História pošty
Deň poštovej známky: História pošty

Poštová známka s kupónom z emisného radu Deň poštovej známky venovaná histórii pošty s vyobrazením poštového doručovateľa na bicykli.

Deň vydania: 18. 12. 1998
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2292000
Textový motív: nie je
Obrazový motív: Známka: Poštový doručovateľ na bicykli na pozadí typickej slovenskej dedinskej architektúry (drevenice) a symbolov poštovníctva doplnených o logo Slovenskej pošty, š.p.; Kupón: historická poštová schránka a budova pošty v Banskej Bystrici; FDC: prvky portála historickej budovy pošty v Bratislave, erb Bratislavy, poštová symbolika v popredí s poštovým vozom ťahaným konským záprahom.

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: História pošty (Známka s kupónom)


Tematický popis a súvislosti::

Až do prvej tretiny 16. storočia zabezpečujú prenos správ príležitostní poslovia, tak v službách panovníka, ako aj miest, cechov, kláštorov, škôl a pod. Štátna pošta, ktorú charakterizuje pravidelná výmena koní s pevne stanovenými stanicami a so zavedenými poštovými kurzami, slúži najskôr panovníkom, neskôr ju využívajú privilegované vrstvy, až sa stáva všeobecnou inštitúciou. Rozvojom vedy a techniky od 18. storočia sa prenos správ zdokonaľuje, k vozom pribúda autodoprava, vlaková doprava, telefón a telegraf. Rozširujú sa produkty poštovej služby od klasických po prevoz peňazí, novín... Rozširuje sa poštová sieť a zdokonaľuje sa technika doručovania. Na doručovanie sa využívajú i menšie dopravné prostriedky ako napr. bicykle a motocykle. Dejiny pošty na Slovensku sú pevne spojené s rodmi Taxisovcov a Páarovcov. Pošta pôvodne riadená z Viedne pod vplyvom tureckého nebezpečenstva prechádza z Viedne a Budína na 300 rokov do Bratislavy. Vznikom Československa ústredné riadiace orgány boli v Prahe a Bratislave, mimo prvej Slovenskej republiky, kedy pošty boli riadené z Bratislavy. 1. 1. 1993 vznikla Slovenská pošta, š.p. Od 1.3. 1996 Ústredie Slovenskej pošty, š.p. je v Banskej Bystrici.

Autor (zdroj) popisu: Ľubomír Polievka, generálny riaditeľ podniku Slovenská pošta, š.p.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Deň poštovej známky: História pošty

Deň poštovej známky: História pošty
Deň poštovej známky: História pošty
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Konaj, ako najlepšie vieš. Ale ak chceš byť šťastný, neočakávaj výsledky svojich činov.

(Indické príslovie)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.