Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám odtlačky výplatných strojov Slovenského olympijského výboru

Deň poštovej známky: História pošty

Deň poštovej známky: História pošty

Poštová známka


Deň poštovej známky: História poštyPoštová známka Deň poštovej známky: História pošty
Deň poštovej známky: História pošty

Poštová známka s kupónom z emisného radu Deň poštovej známky venovaná histórii pošty s vyobrazením poštového doručovateľa na bicykli.

Deň vydania: 18. 12. 1998
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2292000
Textový motív: nie je
Obrazový motív: Známka: Poštový doručovateľ na bicykli na pozadí typickej slovenskej dedinskej architektúry (drevenice) a symbolov poštovníctva doplnených o logo Slovenskej pošty, š.p.; Kupón: historická poštová schránka a budova pošty v Banskej Bystrici; FDC: prvky portála historickej budovy pošty v Bratislave, erb Bratislavy, poštová symbolika v popredí s poštovým vozom ťahaným konským záprahom.

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: História pošty (Známka s kupónom)


Tematický popis a súvislosti::

Až do prvej tretiny 16. storočia zabezpečujú prenos správ príležitostní poslovia, tak v službách panovníka, ako aj miest, cechov, kláštorov, škôl a pod. Štátna pošta, ktorú charakterizuje pravidelná výmena koní s pevne stanovenými stanicami a so zavedenými poštovými kurzami, slúži najskôr panovníkom, neskôr ju využívajú privilegované vrstvy, až sa stáva všeobecnou inštitúciou. Rozvojom vedy a techniky od 18. storočia sa prenos správ zdokonaľuje, k vozom pribúda autodoprava, vlaková doprava, telefón a telegraf. Rozširujú sa produkty poštovej služby od klasických po prevoz peňazí, novín... Rozširuje sa poštová sieť a zdokonaľuje sa technika doručovania. Na doručovanie sa využívajú i menšie dopravné prostriedky ako napr. bicykle a motocykle. Dejiny pošty na Slovensku sú pevne spojené s rodmi Taxisovcov a Páarovcov. Pošta pôvodne riadená z Viedne pod vplyvom tureckého nebezpečenstva prechádza z Viedne a Budína na 300 rokov do Bratislavy. Vznikom Československa ústredné riadiace orgány boli v Prahe a Bratislave, mimo prvej Slovenskej republiky, kedy pošty boli riadené z Bratislavy. 1. 1. 1993 vznikla Slovenská pošta, š.p. Od 1.3. 1996 Ústredie Slovenskej pošty, š.p. je v Banskej Bystrici.

Autor (zdroj) popisu: Ľubomír Polievka, generálny riaditeľ podniku Slovenská pošta, š.p.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Deň poštovej známky: História pošty

Deň poštovej známky: História pošty
Deň poštovej známky: História pošty
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Viera má veľkú cenu, no sama o sebe nestačí. Aby ľudia začali konať, musí im na niečom záležať. Nikto nepochybuje o tom, že v Afrike mnohí ľudia nesmierne trpia. No že tomu ľudia veria, ešte neznamená, že pre to niečo urobia. Každý verí aj tomu, že nadmerná konzumácia mastných jedál vedie k zdravotným problémom. No ani táto viera neprinúti ľudí, aby na svojich návykoch niečo zmenili.

(Chip Heath, Dan Heath)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.