Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2020/1 (182)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Poštový lístok s prítlačou:
Deň poštovej známky a filatelie 2017

Deň poštovej známky a filatelie 2017
Deň vydania: 18. 12. 2017
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Historický poštový motív - poštová trúbka s prítlačou ku Dňu poštovej známky a filatelie 2017


Textový motív: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY / A FILATELIE 2017

Obrazový motív: Reprodukcia leteckej emisie Slovenského štátu z roku 1939.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov