Terchovská muzika (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

02. 10. 2023

Poštový lístok s prítlačou:
Deň poštovej známky a filatelie 2014

Deň poštovej známky a filatelie 2014
Deň vydania: 18. 12. 2014
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 1800

Poštový lístok 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie s prítlačou k Dňu poštovej známky a filatelie 2014.


Textový motív: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY / A FILATELIE 2014 / Cena prezidenta Francúzskej republiky / Váza de Sevres

Obrazový motív: Váza de Sevres - Cena prezidenta Francúzskej republiky.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov