200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie

Príležitostná poštová známka v hárčekovej úprave pripomínajúca 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie.

01. 07. 2022

Príležitostný kašet:
Deň otvorených dverí rakúskych filatelistov 2011

Deň otvorených dverí rakúskych filatelistov 2011
Deň používania: 05. 11. 2011
Koniec platnosti: 05. 11. 2011
 
Farba: čierna

Príležitostný kašet Slovenskej pošty používaný počas Dňa otvorených dverí rakúskych filatelistov 2011 vo Viedni (Rakúsko).


Textový motív: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ / RAKÚSKYCH / FILATELISTOV / VIEDEŇ

Obrazový motív: Silueta Viedne.

Domicil používateľa: SLOVENSKÁ POŠTA
Autor: Adrian Ferda


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov