Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou koronavírusu COVID-19.
(Aktualizované 27. 7. 2020)

27. 07. 2020

Príležitostná pečiatka:
Deň Európy

Deň Európy
Deň používania: 10. 05. 2010
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti Dňa Európy.
Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti Dňa Európy


Deň používania: 10. 5. 2010
Pošta: Bratislava 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov