Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (90945): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj

DEKVS (90945): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj
Deň vydania: 12. 07. 2018
 
Pošta: KOŠICE 1
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (90945): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj


Textový motív: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ / Námestie Maratónu mieru 1 / P.O.Box E 36, 042 66 Košice

Obrazový motív: Erb Košického samosprávneho kraja

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)
» Názov pošty: KOŠICE 1
» PSČ: 040 01
» Licenčné číslo: 90945
» Poradové číslo podávanej zásielky: #000106054
» Výplatná hodnota: €000.50
» Dátum podania: 12. 07. 2018
» Kód produktu: L2

Identifikovaná doba používania: ... - 12. 07. 2018 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov