Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírenú o ďalšie zberateľské odbory.

22. 10. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Ďalší úspech Slovenskej pošty v zahraničí!

Ďalší úspech Slovenskej pošty v zahraničí!
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 05. 05. 2014 00:59

Informácia o úspechu Slovenskej pošty, keď poštová známka z emisného radu Umenie „Martin Martinček (1913 – 2004)“ získala 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie „Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“.

Základné informácie:


Poštová známka Umenie: Martin Martinček (1913 – 2004)

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov