Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Tematická aukcia FilaNotes: Nechajme známky a celistvosti rozprávať
Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach (recenzia)

Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach (recenzia)

Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach (recenzia)

Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach (recenzia)


Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach (recenzia)
  Recenzia knižnej publikácie Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach, ktorú vydala Slovenská pošta, a. s. pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
   
  Autor: Ing. Peter Malík, PhD.
Publikované: 29. 07. 2013 09:08
 


V rámci tohtoročného významného jubilea, 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, Slovenská pošta, a. s., vydaním reprezentačnej publikácie Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach veľmi príjemne prekvapila nielen filatelistov a záujemcov o poštové známky, ale aj širokú verejnosť. Samotná publikácia nadväzuje na vydanie hárčeka s poštovou známkou venovanou tomuto výročiu podľa návrhu nášho popredného výtvarníka a autora návrhov mnohých ocenených poštových známok doma aj v zahraničí, akad. maliara prof. Dušana Kállaya, v dokonalej ryteckej transpozícii Miloša Ondráčka a na vysokej technickej úrovni realizácie v Poštovní tiskárne cenin Praha. Majstrovské stvárnenie námetu prevzali aj poštové správy Bulharskej republiky, Českej republiky a Vatikánu, ktoré štáty si rovnako pripomínajú významné historické obdobie, čím vzniklo takzvané spoločné vydanie s rovnakou obrazovou časťou. Čerešničkou na torte je príloha zaradená do publikácie – neperforovaný hárček v originálnych farbách ako filatelistická pozornosť vydavateľa záujemcom o túto publikáciu.


Kniha Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach

Úvodným príspevkom náš významný historik prof. Matúš Kučera, predseda námetovej komisie, ktorá vyberá námety pre vydavateľa našich poštových známok, na báze dokladovaných historických skutočností, prístupnou a zároveň pútavou formou čitateľa oboznamuje so životom Konštantína a Metoda od ich narodenia, pôsobenia na cisárskom dvore v Konštantínopole, prípravy byzantskej misie na Veľkú Moravu počas zložitých mocenských bojov, až po jej uskutočnenie v roku 863. Autor pokračuje opisom vyše trojročného pôsobenia misie na našom území a nasledujúcich historických udalostí, keď približuje význam poslania solúnskych bratov, ktorí priniesli na naše územie veľkú myšlienku kresťanskej kultúry a pokory.

V ďalšej časti publikácie vedúci odboru Pofis Mgr. Martin Vančo, PhD., v nosnom, bohato ilustrovanom odbornom príspevku sa na báze dokladovaných historických skutočností venuje námetu sv. Cyrila a Metoda na našich platidlách a poštových známkach. V úvode pripomína históriu udržiavania tradície cyrilo-metodských osláv na našom území, keď na jej rozvoj mal najskôr osobný vplyv panovníčky Márie Terézie, potom pôsobenie osvieteneckých Bernolákovcov, neskôr národné obrodenie a založenie Matice slovenskej. Ďalej približuje cyrilo-metodskú tradíciu počas prvej Československej republiky, spomína Pribinove slávnosti v roku 1933 v Nitre, keď bola vydaná aj séria poštových pohľadníc, a pokračuje obdobím Slovenského štátu, keď významnú úlohu pri kreovaní štátnych cenín zohral výtvarník a historik dr. Jozef Cincík. Aj jeho zásluhou sa na účely vydávania papierových platidiel zriadila tlačiareň Neografia v Martine. Veľkomoravské tradície sa potom objavovali na platidlách podľa predlôh Martina Benku a Ľudovíta Fullu. Sv. Cyril a Metod boli stvárnení na 20-korunovej striebornej minci, ktorú v roku 1941 vyrazila mincovňa v Kremnici.


Kniha Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach

Ako sa cyrilo-metodská tradícia „rozvíjala“ počas socialistického Československa autor približuje v ďalšej časti. Uvádza rôzne skutočnosti, ako sa vládnuca strana snažila niekedy účelovo využiť, a niekedy zneužiť tieto tradície, čo sa, pochopiteľne odrazilo aj na našich platidlách a ďalších ceninách. Po roku 1989 sa situácia začala meniť, a po vytvorení samostatných republík sa vytvoril priestor na hodnotenie histórie na základe zachovaných dokumentov a faktov, a tým aj na pripomenutie významných míľnikov našej minulosti na našich platidlách a poštových známkach, čo autor dokumentuje reprodukciami ich návrhov. (Drobná nepresnosť je na str. 26 v pravom stĺpci, keď spomínané osobnosti neboli vydané v jednej sérii, ale v troch rôznych vydaniach v roku 1990.)


Kniha Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach

V osobitnej kapitole prof. Dušan Kállay, medzinárodne uznávaný umelec, poctený viacerými prestížnymi oceneniami v oblasti známkovej tvorby, sa aj ako autor návrhu hárčeka s poštovou známkou a celej emisie vydanej k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vyznáva z pocitov pri vytvorení samotného návrhu a jeho vzťahu k historickým témam, keď uvádza: „Každá historická téma v mojej známkovej tvorbe znamená pochopiť ju v jej komplexnosti tak, aby všetky časti emisie fungovali ako akýsi fiktívny príbeh... Pre mňa ako výtvarníka špecializujúceho sa na knižnú ilustráciu a kultúru, v ktorej je veľmi dôležitý vzťah písaného textu a jeho obrazového stvárnenia, je preto najvýznamnejší literárno-filozofický odkaz cyrilo-metodskej misie... “ Už samotný prístup autora k stvárnenému námetu dal predpoklad vzniku významného umeleckého diela, ktoré prevzali na poštovú ceninu aj Česká republika, Bulharská republika a štát Vatikán.

Autor nasledujúceho príspevku MVDr. Milan Šajgalík sa z pohľadu námetového filatelistu venuje chronologickému súpisu vydaných poštových známok, FDC a ostatných predmetov zberateľského záujmu súvisiacich s cyrilo-metodským odkazom dnešku. Všíma si, a na zobrazených materiáloch bohato dokumentuje, historické osobnosti, ktoré sa zaslúžili o zachovanie tohto odkazu, pamätné miesta Veľkej Moravy súvisiace priamo aj nepriamo s pôsobením sv. Cyrila a Metoda, a tiež novodobé pripomenutia solúnskych bratov a významnej histórie. Súvislosti nachádza aj na poštových materiáloch Vatikánu, Grécka, Bulharska, Nemecka, Macedónska a ďalších štátov.

V závere publikácie sa Veronika Bilicová a kolektív spoluautoriek (učiteľka a žiačky) venujú úspešnej akcii „Sv. Cyril a Metod očami detí“, ktorá sa uskutočnila vlani v Nitre, keď deti tvorili priamo v autentickom prostredí hradu a podhradia. Dokladom sú reprodukované hodnotné kresby, aj s návrhom na poštovú celinu. Pozitívnym výsledkom v neposlednom rade je aj takouto formou vzbudený záujem detí o náš významný úsek dejín.

Možno konštatovať, že význam tejto publikácie svojím obsahom, dokladovanými materiálmi a grafickým spracovaním presahuje vydavateľský zámer, je ojedinelá v našej odbornej literatúre a určite by mala byť v knižnici nielen každého záujemcu o našu známkovú tvorbu, ale aj každého, kto sa zaujíma o našu históriu a jej odkazu pre súčasnosť.


Kniha Cyrilo-metodské motívy na poštových známkachPoslať komentár

Autor: Ing. Peter Malík, PhD.

Publikované: 29. 07. 2013 09:08
 
Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach (recenzia)
Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach (recenzia)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Človek, ktorý dáva príliš veľký dôraz na svoj titul, obyčajne nemá takmer nič iné, čo by zdôraznil.

(Napoleon Hill)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.