Autor: Karol Magda

Zoznam článkov:


Československo po roku 1945 - Poďme na huby I. (10.02.2023)

Predstavenie emisie československý poštových známok Huby z roku 1958 so zameraním na jej tematické využitie i možnosti špecializácie.

Československo po roku 1945 - Poďme na huby II. (19.08.2023)

Predstavenie emisie československý poštových známok Jedovaté huby z roku 1989 so zameraním na jej tematické využitie i možnosti špecializácie.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov