Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Slovenská, česká a československá známka:
Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.

Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.
Autor: Karol Magda, Vojtech Jankovič
Publikované: 06. 02. 2023 22:34
Aktualizované: 10. 02. 2023 14:34

Predstavenie emisie československý poštových známok Huby z roku 1958 so zameraním na jej tematické využitie i možnosti špecializácie.


Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.


V československej známkovej tvorbe po roku 1945 nájdeme niekoľko emisií, ktoré sú svojou povahou zaujímavé ako pre špecializovaného, tak pre námetového zberateľa. Medzi ne nepochybne patrí emisia „Huby“ z roku 1958 a aj jej mladšia sestra „Jedovaté huby“ z roku 1989.


Základné informácie


Najprv pár faktografických údajov podľa [1] a [4].

Emisia Huby bola vydaná 6. 10. 1958 a obsahuje 5 známok:

Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.

Obr. 1: Všetky hodnoty emisie „Huby“ ("Houby").


» Pofis 1018: 30 h - Bedla vysoká / Lepiota procera (= bedla vysoká, slov. bedľa vysoká - Lepiota procera), náklad 1,64 milióna kusov.

» Pofis 1019: 40 h - Boletus edulis / Hřib borovák (= hríb borový, slov. hríb sosnový - Boletus pinophilus), náklad 1,51 milióna kusov.

» Pofis 1020: 60 h – Kozák křemenáč / Krombholzia rufesc (= křemenáč březový, slov. kozák žltooranžový - Leccinum versipelle, syn. Boletus versipellis, Krombholzia rufescens), náklad 1,11 milióna kusov.

» Pofis 1021: 1,40 Kčs – Muchomůrka červ. / Amanita muscaria L. (= muchomůrka červená, slov. muchotrávka červená - Amanita muscaria), náklad 1,55 milióna kusov.

» Pofis 1022: 1,60 Kčs – Václavka / Armillaria mellea (= václavka obecná, slov. podpňovka obyčajná - Armillaria mellea), náklad 0,64 milióna kusov.

Známky navrhol K. Svolinský, vyryl L. Jirka a boli tlačené viacfarebnou oceľotlačou z plochých dosiek tlačovou formou o 10 známkach, zúbkovanie 13 ¾.

Okrem známok boli vydané dve obálky prvého dňa (FDC), prvá s hodnotami 30 h, 60 h, 1,40 Kčs (kresba: jeden z druhov tanečnice (čes. špičky) - Marasmius) a druhá s hodnotami 40 h a 1,60 Kčs (kresba: kuriatko jedlé (čes. liška obecná) - Cantharellus cibarius) a jeden nálepný list (NL) so všetkými piatimi známkami.

Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.

Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.

Obr. 2: Obálka prvého dňa (FDC) s hodnotami 30h, 60h a 1,40 Kčs a nálepný list (NL) so všetkými piatimi hodnotami 30h, 60h, 60 h 1,40 Kčs a 1,60 Kčs.Známky boli platné v Čechách a na Slovensku až do rozdelenia Československa (31. 12. 1992), následne potom v Slovenskej Republike do 30. 9.1993 (do 31. 12. 1993 bola možná ich výmena na poštách) a v Českej Republike tiež do 30. 9. 1993.


Tematický výskum


Námet predstavuje bežnejšie sa vyskytujúce huby českých a slovenských lesov a až na muchotrávku červenú sa jedná o výborné jedlé huby, ktoré v kuchyni nájdu svoje využitie od hubovej praženice po vianočnú kapustnicu.

Z pohľadu tematického je vždy dôležité preskúmať obrazové i textové motívy. Tie obrazové sú vďaka talentu K. Svolinského nádherné a zatiaľ sme neidentifikovali žiadne významné odchýlky alebo nepresnosti v obraze. S textovými motívmi je to zaujímavejšie. Pri každej vyobrazenej hube je uvedený český názov doplnený latinským vedeckým pomenovaním (na známke Pofis 1019: 40 h v opačnom poradí). U všetkých známok sú tieto nápisy v poriadku, u viacerých je však použitý nie oficiálny český vedecký názov ale ľudové pomenovanie - Hřib borovák (Pofis 1019: 40 h), Kozák křemenáč (Pofis 1020: 60 h) a Václavka (Pofis 1022: 1,60 Kčs).

Ďalšiu zaujímavosť skrýva známka Pofis 1020: 60 h, na ktorej je uvedené nie najbežnejšie latinské vedecké pomenovanie Krombholzia rufesc. Pri podrobnejšom štúdiu zistíme, že huby majú viacero synonymických pomenovaní odvodených napríklad od autorov ich klasifikácie. V tomto prípade ľahko zistíme, že názov Krombholzia rufesc odkazuje na významného českého lekára a mykológa Juliusa Vincenca von Krombholza - autora prvého veľkého českého atlasu húb s ich veľmi vierohodným vyobrazením - Naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der essbaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme (česky Věrná vyobrazení a popisy jedlých, škodlivých a podezřelých hub). Latinské pomenovanie však nie je kompletné, namiesto správneho "Krombholzia rufescens" je uvedené len "Krombholzia rufesc" (nezmestilo sa?), čo by sme mohli považovať za textovú chybu.

Inými slovami, tematický výskum priniesol priamu dokumentáciu významnej osobnosti, o ktorej doteraz pravdepodobne nikto ani netušil, a chybu v textovom popise. Celkom pekný výsledok, nemyslíte?

Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.
Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.

Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.

Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.

Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.


Pri detailnej identifikácii pomohlo štúdium viacerých zdrojov ([6], [7], [8], [9]) a vysvetlenie od zanieteného hubára Rolanda Baranoviča, autora vynikajúceho hubárskeho portálu nahuby.sk. [5]


Formát tlačových listov - desaťbloky


Námetového zberateľa určite zaujme spracovanie emisie. Okrem známok a obálok prvého dňa sa v námetovej zbierke húb budú krásne vynímať aj desaťbloky, v ktorých bola celá emisia vydaná. Krajové štvorbloky získané roztrhaním pôvodných desaťblokov predstavujú lacnejší variant k pôvodným desaťblokom (alebo ich pekný doplnok).

Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.

Obr. 3: Desaťblok koncovej hodnoty 1,60 Kčs.


Možnosti špecializácie


Pre špecializovaného zberateľa táto emisia poskytuje zaujímavú možnosť zbierať jednotlivé tlačové dosky celých desaťblokov, ktoré sú najmä v poslednom období veľmi populárne.

U jednotlivých hodnôt bol v [1] identifikovaný nasledujúci počet tlačových dosiek:

» Pofis 1018: 30 h - Doska A, B, C

» Pofis 1019: 40 h - Doska A, B, C (každá doska má dva varianty „vysoký“ a „nízky“ desaťblok).

Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.

Obr. 4: „Nízky“ desaťblok hodnoty 40h, Doska B2.» Pofis 1020: 60 h – Doska A, B, C (doska B a C má dva varianty „vysoký“ a „nízky“ desaťblok).

» Pofis 1021: 1,40 Kčs – Doska A, B, C (dosky D a E boli identifikovaná z archívov Poštového múzea v Prahe, ale neboli pre tlač použité).

» Pofis 1022: 1,60 Kčs – Doska A, B

Spolu teda ide o 19 variantov desaťblokov (1018 – 3 varianty, 1019 – 6 variantov, 1020 – 5 variantov, 1021 – 3 varianty, 1022 – 2 varianty). Niet sa čo čudovať, že ceny desaťblokov, a to nielen tejto emisie, zaznamenali v posledných rokoch prudký nárast.


Neperforované (nevydané) známky


U tejto emisie sú známe aj neperforované (nevydané) známky hodnoty 30 h a 1,60 Kčs. Známky sú znehodnotené priesekom a označené mimo obrazu známok fialovou pretlačou „specimen“. Kompletné nezúbkované desaťbloky sa na trhu prakticky nevyskytujú a ak áno, dosahujú zaujímavé hodnoty na popredných českých aukciách.

Československo po roku 1945 - Poďme na huby I.

Obr. 5: Neperforovaný desaťblok hodnoty 1,60 Kčs ex. Wilhelms predaný v roku 2020 na 63. Aukcii Burda za 46.000,- Kč (približne 1.840,- €) plus aukčná provízia. [3]Použitá literatúra a iné zdroje:


© [1] František Beneš – Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek: Československo 1945 – 1992, Pofis, spol. s.r.o. ve spolupráci s Klubem Filatelie, Praha 2015

© [2] Ocelotisk z plochých desek, poštovní známky a aršíky - 2. díl 1953 od měnové reformy - 1960, Společnost sběratelů čs. Známek SČF, Praha 2008

© [3] Burda Auction - Aukční dům

© [4] Martin Trojan - Katalog Československo 1918 - 1992, Česká republika 1993 - 1996, Slovenská republika 1993 - 1996, FILATELIE TROJAN, Praha 1996

© [5] kozák žltooranžový (nahuby.sk)

© [6] Křemenáč březový (wikiwand.com)

© [7] Julius Vincenc von Krombholz (wikiwand.com)

© [8] Pilzbücher von Julius Vincenz Edler von Krombholz (tintling.com)

© [9] Naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der essbaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme (catalog.hathitrust.org)


V pokračovaní tohoto článku sa pozrieme na emisiu „Jedovaté huby“ z roku 1989.


__________ . __________


Poznámka, resp. výzva


Článok prezentuje krásnu emisiu ČSR II. z pohľadu špecializácie i z pohľadu tematického spracovania; možno by niekomu prišlo zaujímavé prezentovať emisiu aj z pohľadu poštového použitia. Áno, súhlasíme - poštové použitie najmä vyšších hodnôt nebolo úplne bežné a zachovalo sa len veľmi málo "nefilatelistických" celistvostí. Preto, ak máte hoc len bežnú pohľadnicu, prípadne niečím zaujímavú celistvosť s použitím známok tejto emisie, prosím, napíšte nám a pošlite obrázok: filanotes@gmail.com. Radi informácie doplníme (možnosť doplnenia a aktualizácie je veľkou výhodou internetového publikovania informácií).


Kontakt na autorov článku: Karol Magda a Vojtech Jankovič.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov