Autor: Ivo Szostok

Zoznam článkov:


Konštantínopol – Gruzínska Levanta 1921 (12.01.2018)

Príspevok z oblasti známkových území Ruska a Sovietskeho zväzu zameraný na vydanie poštových známok Konštantínopol – Gruzínska Levanta v roku 1921

Pošty Bucharského emirátu (02.02.2019)

Článok z oblasti známkových území Ruska venovaný poštám Bucharského emirátu

Pošty Chivského chanátu (27.09.2019)

Článok z oblasti známkových území Ruska venovaný poštám Chivského chanátu.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov